CW*Revision

Revision, udvidet gennemgang og review: Alle dine arbejdsopgaver understøttes af CW*Revision.

CW*Revision er et indholdsmodul, du kan bygge oven på CW*Basis.

Til CW*Revision kan du desuden tilkøbe to udvidelser:

 • Kvalitetsstyring
 • Arbejdspapirer

Kvalitetsstyring
Få en kvalitetsstyringsmanual, der er integreret i Caseware og vedligeholdes af foreningens fagkonsulenter.

Arbejdspapirer

 • Varelager - analytisk revision
 • Saldomeddelelser
 • Periodeafgrænsningsposter
 • Serielån, stående lån, annuitetslån
 • Analyse debitorer
 • Momsafstemning
 • Skatteafstemning
 • Igangværende arbejder
 • Generalforsamlingsreferat
 • Opfølgninger
 • Hjælpeskema til IT
 • Eksport af efterposteringer
 • Engagementsafslutning
 • Kontokort med moms
 • Efterposteringer
 • Rente af mellemværende
 • Koncernoversigt
 • Leasingydelser

 

 

Du bliver kort sagt understøttet i de arbejdsprocesser, du kender så godt som revisor: Indlejrede procedurer og arbejdsgange letter dit arbejde i forbindelse med planlægning, udførelse og afslutning.

CW*Revision omfatter alle de forhold, der skal håndteres og dokumenteres iht.  lovgivningen og internationale standarder. Du kan nemt knytte dokumentation til bl.a. handlinger, regnskabsposter og opfølgningspunkter. Der er fuld integration til regnskabsmodulet, og data flyder frit mellem de to moduler.


Fordele ved CW*Revision

 • CaseWare sikrer effektive arbejdsgange, høj kvalitet og sikkerhed i de enkelte arbejdshandlinger.
 • De indlagte processer er dynamiske og tilpasser sig ift. væsentlighed, risiko samt virksomhedstype.
 • Du bliver kun bliver præsenteret for relevante forhold. Det gør dit arbejde mere effektivt.