CW*Regnskab

Du får et godt overblik over processen fra start til slut og bliver i stand til at opstille regnskaberne på en effektiv og enkel måde.

CW*Regnskab

• Godt overblik over hele regnskabsprocessen fra start til slut

• Enkel og effektiv opstilling af regnskaber

• Let at hente og overføre data til andre systemer og databaser

• Løbende opdatering sikrer, at du følger gældende lovgivning

Regnskabsmodulet er udviklet til at understøtte hele processen omkring udarbejdelse af årsrapporter. Ved hjælp af arbejdsgange og en lang række skabeloner kan du nemt og effektivt udarbejde årsrapporter, der lever op til de
gældende krav.

Du kan opstille regnskaber efter følgende standarder:
•  Selskab artsopdelt
•  Selskab funktionsopdelt
•  A-virksomhed
•  Andelsboligforening
•  Skoleregnskab

Fordele ved CW*Regnskab
CW*Regnskab sikrer, at du kommer gennem regnskabsprocessen på en effektiv måde. Du kan importere regnskabsdata direkte fra forskellige bogføringsprogrammer og generere XBRL-filer, der kan bruges direkte til indberetning.

Sammenhængen til bl.a. selvangivelse, Danmarks statistik, protokol og revision, gør det samtidig smidigt at hente og sende data. CW*Regnskab sikrer de indre sammenhænge og gør dig opmærksom på afvigelser i forhold til normalen. Det betyder f.eks. at justering i enkelte tal slår igennem alle steder i systemet.

Vi opdaterer modulet, når der er ændringer i lovgivningen. Ved at hente de nyeste opdateringer kan du sikre, at dine regnskaber altid overholder gældende lovgivning.