CW*Basis

CaseWare International sørger for den løbende udvikling og opdatering af CW*Basis. Hvis din virksomhed har stærke kompetencer i forhold til CaseWare, kan du nøjes med at købe basismodulet. Så kan I selv udvikle og vedligeholde de indholdsmoduler, I har behov for.

CW*Basis er fundamentet for din CaseWare-løsning, som du kan udbygge ved at købe indholdsmoduler og udvidelser.

Udvidelser der kan kobles til CW*Basis:

  • Smart Sync: Gør det muligt at flere medarbejdere kan arbejde på den samme kundefil samtidig.
  • Connector: Gør det muligt at koble information mellem CaseWare og Word/Excel.