Kundetjek

 


Få en samlet løsning, der omfatter alle de overvejelser, du som revisor skal udføre og dokumentere inden accept af en ny kunde

Med kundetjek får du en samlet løsning, som omfatter alle de overvejelser, du som revisor skal udføre og dokumentere inden accept af en ny kunde. Kundetjek bruges når du første gang får en henvendelse fra en potentiel kunde, og er således relateret til kunden, og ikke den enkelte opgave, som skal udføres for kunden. 

Overhold alle lovkrav med en professionel løsning
Den nye Kundetjek-app sikrer, at du effektivt gennemfører alle procedurer i forhold til kendskab til kunden og sikrer, at du har den lovkrævende dokumentation på plads. Kundetjekket foretages på kundeniveau og kan derefter anvendes på tværs af dine opgaver for kunden. Det betyder, at de samme data kan danne grundlag for kundekendskab- og accept på alle eksisterende og nye opgaver på kunden.

Kundetjekket går på tværs af opgaver
Er kundetjek gennemført, kan du udføre forskellige opgaver for kunden såsom erklæringsafgivelser, rådgivning mm. Kundetjek sikrer, at du ikke for hver opgave skal igennem en detaljeret kundeaccept mm, idet vi i den enkelte opgave refererer til det generelle kundetjek. Du kan derfor holde acceptfasen, der er knyttet til opgaven, på et minimum.  

I Kundetjek har vi effektiviseret processen og samtidig sikret, at du kommer de nødvendige handlinger igennem via et enkelt dokument. Du vil således inden accept af en ny kunde skulle vurdere blandt andet etik, kundens integritet mm. 

Hvidvaskloven
I overensstemmelse med hvidvaskloven skal du gennemgå og dokumentere jeres kundekendskabsprocedure. Proceduren omfatter identifikation af kunden, en risikovurdering der afgør omfanget at dokumentation der skal indhentes, verifikationen af kundens identitet og opbevaring af dokumentation. Disse værktøjer er indarbejdet i Cloud-løsningen, og efterhånden som du dokumenterer jeres handlinger vil Cloud-løsningen tilpasse sig, så områder der ikke er relevante udgår. 

Uafhængighed
Uafhængighedsvurderingen bliver også gennemført på kundeniveau, hvor du forholder dig til om I er uafhængige af kunden. Ved udførsel af den enkelte opgave vil du skulle dokumentere den konkrete uafhængighed relateret til opgaven, men omfanget af dokumentationen herfor er holdt på et minimum. 

Ligeledes vil regler om beskyttelse og behandling af personoplysninger, og dokumentationen heraf, være en del af Cloud løsningen. 

Et praktisk og grundigt værktøj til din forretning
Kundetjek er et praktisk og grundigt værktøj til din forretning. Løsningen sikrer, at du forholder dig til alle vigtige forhold omkring kundeforholdet, herunder revisorlovgivning og hvidvasklovgivning og at du efterfølgende opfylder dokumentationskravene både revisorfagligt og i forhold til hvidvasklovgivning.

 

   Læs mere om:

 

Kontakt

Tilmeld dig vores aktuelle webinarer

Vi holder løbende webinarer og vores løsninger løsninger, releases mv. Klik her og se alle de kommende webinarer

Se de aktuelle webinarer

Book en online-præsentation af Kundetjek

Book en gratis online-præsentation af Kundetjek og se hvordan det kan understøtte jeres forretning.

Book en tid i kalenderen