Fordele ved Kundetjek

Kravene til en kundekendskabsanalyse er blevet så omfattende, at det kan være en nærmest uoverkommelig opgave at sikre, at man har indsamlet de nødvendige informationer og har den rigtige dokumentation.

Med Kundetjek, styres du sikret gennem analysen. Kundetjek omfatter alle de forhold du skal forholde dig til i en kundeskabsanalyse og sikrer, at du kan komme sikkert gennem processen, har alle informationer samlet et sted og har den nødvendige dokumentation. 

 

Tre grundlæggende fordele ved Kundetjek

 

1. Lovgivning

Kundetjek er udarbejdet under hensyntagen til de krav, som revisor er underlagt i Revisorloven, de internationale standarder og Hvidvaskloven.

Martin Samuelsen, statsautoriseret revisor, Inspicio ApS og forhenværende tilsynschef i Erhvervsstyrelsen, har på vegne af FSR – danske revisorer udviklet det faglige indhold til Kundetjek, herunder skemaet til brug for gennemførelse af kundekendskabsproceduren i henhold til Hvidvaskloven.


2. Struktureret proces

Kundetjek foretages på et overordnet niveau så informationerne kan bruges på tværs af kundens  eksisterende og nye opgaver. Løsningen sikrer, at I bruger samme proces hver gang. 


3. Dokumentation

Alle informationer og dokumentation er samlet et sted. Det giver overblik og sikrer, at oplysningerne er tilgængelige, når de skal bruges i hverdagen og ved eventuel kontrol.