Cloudbridge gør det hurtigere at flytte data fra desktop til Cloud

Vi har frigivet et nyt hjælpeværktøj der giver endnu bedre muligheder for et tæt samspil med CaseWare Desktoppen og som samtidig gør migreringen af kundeengagementer til Clouden lettere.  

Hjælpeværktøjet CloudBridge overfører jeres regnskabstal fra råbalancen (inkl. efterposteringer og transaktioner) i Desktoppen til CaseWare Clouden. Samtidig konverteres mappekonti i desktoppen til mappekonti i CaseWare Clouden, så I er klar til at arbejde videre med regnskabstallene i CaseWare Clouden.  

CloudBridge understøtter samspillet mellem CaseWare Clouden og desktoppen. Du kan dermed udnytte mulighederne i Clouden for at samler al information om dine kunder og dine kundeengagementer et centralt sted og giver dig nem adgang fra forskellige enheder.  

CaseWare Cloud fremmer dit samarbejde med kunderne gennem nem og sikker deling af filer, kommunikation og udveksling af dokumenter. Centraliseret datalagring og sikkerhedskopier gør, at dine kunder kan stole på, at deres data er sikre hos dig. 

Både kommunikationsplatformen og de tilknyttede værktøjer såsom PBC-listen giver dig en effektiv dialog med dine kunder bl.a. om leverancer i forhold til udførelse af opgaven. Du kan sagtens i overgangsperioden udveksle dokumenter med dine kunder via Clouden og arkivere dem efter behov som revisionsbevis i din nuværende CaseWare løsning. 

Er I flere på kontoret så giver CaseWare Clouden et fælles overblik og mulighed for tæt samarbejde via den indbygget funktionalitet til oprettelse af opgaver og hvor fremdrift kan følges på Dashboards hos den enkelte. Clouden giver også mulighed for en dokumenteret dialog både internt og eksternt med kunderne omkring f.eks. værdiansættelse af debitorer. Når dialogen er afsluttet, kan dokumentet arkiveres på kundeengagementet. 

Kontakt