Udnyt PBC-listen til planlægning af den kommende sæson

 

Udnyt PBC-listen til at planlægge den kommende sæson

Planlægningen for den kommende sæson er lige om hjørnet, hvilket betyder forberedelse af lister med materiale og dokumentation, som kunderne skal udarbejde og færdiggøre til brug for de efterfølgende revisioner. Ofte er der tale om dokumenter i Word eller Excel, som ikke giver mulighed for at følge op og se fremdriften på leverancer fra kunden. I CaseWares PBC-liste kan du på de enkelte områder se status, færdiggørelsesgrad og tidspunkt. I nedenstående skærmbillede ser du et eksempel på dette:

Samtidig indeholder PBC-listen nogle spørgsmål, som allerede skal besvares på planlægningstidspunktet. Eksempelvis har dokumentet ”Forståelsen af virksomheden og dens omgivelser” indarbejdet et spørgsmål om selskabets strategi og målsætning. Dette spørgsmål lyder:

”Vedlæg kopi af eller beskriv (kortfattet) ændringer til selskabets strategi og målsætning inden for de kommende tre år, herunder hvad der er vedtaget og implementeret af større initiativer for at indfri strategien og målsætningerne”.

Når kunden svarer, har du mulighed for at kopiere svaret direkte ind i dokumentet og derefter effektivt komme videre med planlægningen.

Alle dokumenter og svar deles med kunderne via Cloud platformen, arkiveres under den enkelte kunde og kan tilgås af alle medarbejdere med adgang til kunden. Det vil med andre ord sige, at ingen dokumenter sendes via mail og efterfølgende skal fremfindes i diverse indbakker.

CaseWares PBC-liste har været på markedet i seks måneder, og vi har modtaget positive tilbagemeldinger fra vores kunder. I september 2019 sender CaseWare teamet en ny opdateret version af PBC-listen på markedet,  hvor layout er ændret, således at brugergrænsefladen bliver endnu bedre. 

Læs  mere om PBC-listen