CW*Basis

CW*Basis er fundamentet for din CaseWare-løsning, som du kan udbygge ved at købe indholdsmoduler og udvidelser. CW*Basis vedligeholdes og opdateres af CaseWare International, men supporteres af os. Der kommer årligt en ny opdatering, herunder funktionalitet i september/oktober.

 

Import direkte fra ERP-systemer

Som en integreret del af CW*Basis er der importfunktion fra e-conomic eller Norrig. Hvis du er virksomhed eller revisor, og har administratoradgang på vegne af dine kunder, kan du importere råbalancen og/eller finansposteringerne fra e-conomic eller Norriq direkte ind i CaseWare.

Anvender du samtidig en standardkontoplan i e-conomic eller Norriq, så kan du genbruge mappeopsætningen fra tidligere import og dermed effektivt opstille dine regnskaber.

 

Integration direkte mellem CaseWare og Word/Excel

En række af vores kunder bruger Connector til at linke til specifikke Word og Excel standardskabeloner. Connector er en nem og enkel måde at linke til relevante dataposter i CW*Basis og derved automatisk trække dataene til Word-dokument eller Excel-regneark. Hvis oplysningerne ændres, kan Connector opdatere den linkede information for at afspejle disse ændringer automatisk.

 

Indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik via XBRL

I vores regnskabsværktøj CW*Regnskab har du mulighed for at generere XBRL-filer, der kan anvendes direkte til indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.

Herudover har vi et XBRL-værktøj, der giver mulighed for at indberette flere årsrapporter til Erhvervsstyrelsen samtidig. Det sparer tid og gøre processen meget mere enkel.

CaseWare er ligeledes forberedt til at kunne aflevere IXBRL-filer til Erhvervsstyrelsen.

 

XBRL-værktøj til indberetning af IFRS-regnskaber

Aflægger du IFRS-regnskaber, har du mulighed for at tilkøbe en løsning til indberetning til Erhvervsstyrelsen. Du skal blot indtaste regnskabsdataene i værktøjet, genere en XBRL-fil og herefter uploade filen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 

Behov for at arbejde flere kollegaer i det samme kundeengagement på samme tid?

Du har mulighed for at tilvælge vores værktøj – SMART SYNC – til i din CaseWare-løsning. Denne funktion giver dig og dit team mulighed for at arbejde flere i det samme kundeengagement. Alle ændringer, der laves i kundeengagementet, kan ses med det samme, uanset om dine kollegaer arbejder fra kontoret, hjemme eller hos kunden. Du kan også arbejde offline i perioder, og så snart du kobler dig på et netværk, så opdateres kundeengagementet automatisk.