Kontakt

CaseWare Revision

CW*Revision er et opgavemodul, som understøtter handlinger til både revision, udvidet gennemgang, review og assistanceopgaver.

 

Kort om CW*Revisio

CW Revision er opbygget af procedurer og arbejdsgange, der trin for trin guider dig gennem revisionprocessen. Det sikrer en effektiv og dynamisk arbejdsproces og giver et naturligt flow i alle faser fra planlægning til afslutning. I modulet har du adgang til:

  • Revision, udvidet gennemgang og review af regnskaber
  • Assistance med regnskabsopstillinger
  • Eksempler og paradigmer til bl.a. handels-, produktions- og holdingselskaber
  • Et stort handlingsbibliotek til løsning af opgaverne fordelt på revisionsmål og risici
  • Protokol-værktøjet, som fungerer dynamisk med revisionsprocessen
  • Modulet omfatter alle de forhold, der skal håndteres og dokumenteres iht. lovgivningen og internationale standarder. Modulet kan håndtere alle filtyper, og du kan nemt knytte dokumentation til bl.a. handlinger, regn- skabsposter og opfølgningspunkter.
  • Der er fuld integration til CW*Regnskab.


F
ordele ved CW*Revision

Modulet sikrer dig effektive arbejdsgange, høj kvalitet og sikkerhed i de enkelte arbejdshandlinger. Processerne er dynamiske og tager bl.a. højde for regnskabs- postens væsentlighed og risiko. Da du kun bliver præsenteret for relevante forhold, undgår du unødige handlinger og øger din effektivitet.


Module
t hjælper til at skabe den røde tråd gennem planlægning, udførelse, dokumentation og afgivelse af dine erklæringer regnskaber. Du har samtidig sikkerhed og tryghed for, at de krævede kvalitetskrav til brug for kvalitetskontrollen er overholdt.

 

Tilkøb til CW*Revision

Der er mulighed for at tilkøbe Kvalitetsmanual.