Kontakt

CaseWare Regnskab

CW Regnskab gør det nemt at opstille regnskaber. Du får overblik over regnskabsprocessen fra start til slut og sikrer, at du kan opstille regnskaberne på en effektiv og enkel måde.

Kort om CW*Regnskab

CW*Regnskab er specielt udviklet til at understøtte  processen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporter. Ved hjælp af arbejdsgange og en lang række skabeloner kan du nemt og effektivt udarbejde årsrapporter, der lever op til de gældende krav.

Du kan let og enkelt opstille regnskaber efter følgende standarder:

 • Selskab artsopdelt
 • Selskab funktionsopdelt
 • A-virksomhed.


Fordele ved CW*Regnskab

CW*Regnskab sikrer, at du kommer gennem regnskabsprocessen på en effektiv måde.

Du kan importere regnskabsdata direkte fra forskellige bogføringsprogrammer og generere XBRL-filer, der kan bruges direkte til indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.

CW*Regnskab håndterer både tal og tekst på en let og fleksibel måde. Data rettes alle steder, når du retter ét sted. Dermed undgår du risikoen for manglende konsistens ved ændringer, og du sparer tid på ekstra kontroller af, om alt nu også stemmer.

Vi opdaterer modulet når der er ændringer i lovgivningen. Ved at hente de nyeste opdateringer sikrer du, at dine regnskaber altid overholder gældende lovgivning (nyeste påtegninger, noter etc.).

 

Modulet indeholder:

 • Opstilling af regnskab
  - Selskab, artsopdelt og funktionsopdelt
  - Koncerner
  - A-virksomhed
 • Udformning  af specifikationshæfte
 • Intern årsrapport
 • Skattemæssige opgørelser
 • Afdelingsregnskab - integreret  del i regnskaber  for klasse A og specifikationer/intern årsrapportering for selskaber  (op til 98 dækningsbidrags- opgørelser kan samles i et afdelingsregnskab)
 • Indberetning via XBRL til Danmarks Statistik
 • Mulighed for flere sprog og tosproget  layout.